การผ่าตัดทำตาสองชั้นและการแก้ไขหนังตาตก (Upper Blepharoplasty )

เป็นการผ่าตัดบริเวณหนังตาบน ซึ่งสามารถแบ่งกว้างๆ ได้เป็น 2 แบบ คือ

 • การผ่าตัดในกรณีที่มีตาชั้นเดียวหรือมีตาสองชั้นอยู่แล้วแต่ชั้นค่อนข้างเล็กและไม่ชัดเจน ไม่ต้องมีการตัดหนังตาออกหรือมีการตัดออก เพียงเล็กน้อย มักจะทำในคนอายุน้อย
 • การผ่าตัดในกรณีที่มีตาสองชั้นอยู่เดิม แต่เมื่ออายุมากขึ้นหนังตาตกลงมาบังสายตาหรือขนตาแยงเข้ามาในลูกตาเกิดการระคายเคืองตา การผ่าตัดจะคล้ายๆกรณีแรก แต่จะมีการตัดหนังตาออกมากกว่า

การผ่าตัดเริ่มจากการกำหนดความสูงของชั้นตาให้เหมาะสมและวัดปริมาณของหนังตาที่จะตัดออก ในกรณีที่จำเป็นต้องตัดออกมาก
แนวแผลก็จ ะต้องยาวออกมาเกินเปลือกตาลบนทางด้านข้าง เพื่อเก็บหนังส่วนเกินออกให้หมด หลังจากนั้นจะเริ่มฉีดยาชาเฉพาะที่
บริเวณที่จะทำการผ่าตัด ผู้ป่วยบางคนที่รู้สึกกลัวแพทย์อาจให้ยาคลายกังวลชนิดกินหรือฉีดก่อนการฉีดยาชา เมื่อยาชาออกฤทธิ์ แพทย์จะตัดผิวหนังและไขมันส่วนเกินออก แล้วเย็บชั้นตามที่กะเอาไว้ ก่อนจะเย็บปิดแผลที่ผิวหนัง

 

เทคนิคอื่นๆในการผ่าตัด

 • การผ่าตัดโดยที่ไม่มีการกรีดแผลที่เปลือกตา (suture technique) ซึ่งทำโดยการเย็บที่เปลือกตาบนตำแหน่งที่ต้องการให้เป็น รอยพับบนเปลือกตาเท่านั้น เป็นการผ่าตัดที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีตาชั้นเดียว ไม่มีไขมันหรือผิวหนังส่วนเกินที่ต้องการการตัดออก แต่มีข้อเสียคือไม่สามารถเอาไขมันออกได้ในกรณีที่มีไขมันที่เปลือกตามาก และชั้นตาที่เกิดจากการเย็บอาจหลุดได้ง่าย
  กว่าการผ่าตัด เข้าไปเย็บชั้นตาโดยตรง
 • การผ่าตัดทำตาสองชั้นแบบแผลสั้น (partial incision technique) แผลผ่าตัดจะมีขนาดเล็กซ่อนอยู่ในชั้นตา หลังผ่าตัด
  มีอาการบวมน้อยกว่า สามารถเอาไขมันส่วนเกินออกได้ แต่ไม่สามารถเอาหนังส่วนเกินออกได้ ชั้นตาที่เกิดขึ้นจะถาวรกว่า การเย็บแบบไม่มี การกรีดแผลที่เปลือกตา

 

หลังการผ่าตัดควรจะประคบด้วยความเย็น 48-72 ชั่วโมงแรกและนอนหัวสูง เปลือกตาจะบวมมากที่สุดในวันรุ่งขึ้น หลังจากนั้นจะค่อยๆยุบลงเรื่อยๆจนเข้าที่ในเวลาประมาณ 3-6 เดือน

 

ภาวะแทรกซ้อนของการผ่าตัด

 • เลือดออก หลังผ่าตัดวันแรกอาจมีเลือดออกจากแผลได้บ้าง ถ้าเลือดออกมากให้กดแผลเอาไว้สักครู่ หากเลือดไม่หยุดไหลให้รีบ ติดต่อแพทย์
 • แผลผ่าตัดติดเชื้อ พบได้ค่อนข้างน้อย
 • อาการแทรกซ้อนทางสายตา พบได้น้อยมาก
 • ชั้นตาเล็กหรือใหญ่เกินไป
 • ชั้นตาสองข้างไม่เท่ากัน
 • ภาวะตาแห้งจากการหลับตาไม่สนิท
ภาพก่อนการผ่าตัด หนังตาบนตกและ
มีถุงไขมันที่เปลือกตาล่าง
     
ภาพหลังการผ่าตัด 1 สัปดาห์
ภาพก่อนการผ่าตัดทำตาสองชั้น
เนื่องจากชั้นตาเล็กและไม่เท่าำกัน

ภาพหลังการผ่าตัด 1 ปี
(partial incision technique)

ภาพก่อนการผ่าตัดทำตาสองชั้น

ภาพหลังการผ่าตัด 6 วัน
(partial incision technique)

ภาพก่อนการผ่าตัดทำตาสองชั้น

ภาพหลังการผ่าตัด 6 วัน
(partial incision technique)

ภาพก่อนการผ่าตัดหนังตาบนตก

ภาพหลังการผ่าตัด 1 ปี              ©2008, kasetplasticsurgery.com