การผ่าตัดถุงไขมันใต้ตา ( Lower Blepharoplasty)

เป็นการผ่าตัดเพื่อกำจัดไขมันที่อยู่ใต้เปลือกตาล่างออก ไขมันส่วนนี้เป็นไขมันที่อยู่ล้อมรอบลูกตา โดยปกติจะมีผนังกั้นอยู่ไม่ให้นูนออกมา แต่เมื่ออายุมากขึ้นผนังส่วนนี้อ่อนแอลงจึงทำให้ไขมันนูนออกมาให้เห็นซึ่งจะทำให้มองดูเศร้า เหนื่อย ไม่กระฉับกระเฉง การผ่าตัดเอาไขมัน ส่วนนี้ออกจะทำให้ใบหน้าดูสดใสขึ้น หลังจากการผ่าตัดเอาไขมันส่วนนี้ออกแลัวจะไม่มีไขมันเพิ่มมาอีก ยกเว้นส่วนของผิวหนังที่อาจจะ หย่อนยานมาขึ้นตามอายุซึ่งอาจจะต้องมารับการผ่าตัดเอาผิวหนังออกอีก โดยทั่วไปแล้วมีการผ่าตัดอยู่สองวิธี คือ

  • การผ่าตัดผ่านเยื่อบุตาบริเวณเปลือกตาล่าง เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุน้อย ไม่มีผิวหนังเกิน หรือไม่มีรอยเหี่ยวย่นที่เปลือกตาล่าง การผ่าตัดโดยวิธีนี้จะไม่มีบาดแผลให้เห็นจากภายนอก
  • การผ่าตัดบริเวณเปลือกตาล่างใต้ขนตา เหมาะสำหรับผู้ที่มีผิวหนังส่วนเกินหรือมีรอยย่นใต้ตาร่วมด้วย เนื่องจากการผ่าตัดนี้จะสามารถตัดหนังส่วนเกินออกไปได้พร้อมๆกัน ในกรณีที่มีผิวหนังที่ต้องตัดออกมากอาจจะต้องมีแผลผ่าตัดต่อยาวออกมาทางด้านหางตาด้วย ส่วนใหญ่แผลผ่าตัดบริเวณใต้ขนตาจะเลือนหายไปในเวลาไม่กี่สัปดาห์ ส่วนแผลผ่าตัดทางด้านหางตาจะค่อยๆเลือนไปตามเวลา แต่อาจจะยังคงมองเห็นได้บ้าง

หลังการผ่าตัดควรจะทำการประคบด้วยน้ำแข็งประมาณ 48-72 ชั่วโมง และควรนอนหัวสูงเพื่อให้ยุบบวมเร็วขึ้น

 

ภาวะแทรกซ้อน

  • แผลติดเชื้อ พบได้ค่อนข้างน้อย
  • เลือดออก หลังการผ่าตัดวันแรกอาจจะมีเลือดซึมออกจากบริเวณรอยแผลผ่าตัดได้บ้าง ให้ใช้ผ้ากดแผลไว้สักพัก แต่ถ้าเลือดออกมาก ให้รีบปรึกษาแพทย์
  • หนังตาล่างปลิ้นออก ( ectropion) ทำให้มีอาการเคืองตามีน้ำตาไหลตลอด เกิดจากเทคนิคการผ่าตัด หรือการหดรั้งของแผลเป็น ที่เกิดหลังจากการผ่าตัด
  • ภาวะแทรกซ้อนทางสายตา พบได้น้อย  แต่หลังการผ่าตัดถ้ามีอาการปวดในเบ้าตามากร่วมกับมีสายตาพร่ามัวให้รีบปรึกษาแีพทย์ทันที

ภาพก่อนผ่าตัดถุงไขมันใต้ตา
ภาพหลังผ่าตัดถุงไขมันใต้ตาโดยผ่าน
ทางแผลใต้ขนตาล่าง 1 เดือน
ภาพก่อนผ่าตัดถุงไขมันใต้ตา

ภาพหลังผ่าตัดถุงไขมันใต้ตาโดยผ่าน
ทางแผลใต้ขนตาล่าง 1 เดือน

     ภาพก่อนผ่าตัดถุงไขมันใต้ตา

ภาพหลังผ่าตัดถุงไขมันใต้ตา
โดยผ่านทางเยื่ืี่อบุตา 1 สัปดาห์

ภาพก่อนการผ่าตัดถุงไขมันใต้ตา
ภาพหลังการผ่าตัดถุงไขมันใต้ตา
โดยผ่านทางเยื่อบุตา 1 สัปดาห์

 


              ©2008, kasetplasticsurgery.com